Destek İster Misin?

İstoc Sanal Pazar Başvuru Formu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) Kişisel veri sahibi kişilere, KVKK m.10 kapsamında haklar sunmuştur. 

İlgili kişiler Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

  • Şahsen başvuru, 
  • Noter aracılığıyla, 
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,
  • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinize e-posta göndererek.
Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Yazılı Başvuruİstoç Ticaret Merkezi Mahmutbey Mah. 4. Yol Sokak No: 8 Bağcılar – İstanbul
Noter Aracılığıylaİstoç Ticaret Merkezi Mahmutbey Mah. 4. Yol Sokak No: 8 Bağcılar – İstanbul
Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden
kvkk@istocsanalpazar.com 

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

Başvurucun iletişim bilgileri

Ad:
Soyad:
Telefon numarası:
T.C. Kimlik numarası:
E-posta:
Adres:

Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz 

Müşteri
Ziyaretçi
Diğer (lütfen belirtiniz): ……………….
Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:
Konu:
Eski Çalışan:
Çalışılan yıllar: ………………
İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım
Tarih: ………………
  1. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.
  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar. 

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13.maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Başvurucunun (Kişisel Veri Sahibinin)

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza: